درصورت هرگونه شکایت مراتب را به صورت تلفنی با شماره 982177312562+ در میان بگذارید تا در اسرع وقت به آن رسیدگی گردد.